ในสังคมใส่ ห น้ า ก า ก ในยุคนี้ การยิ้มให้ไม่ได้แปลว่าจริงใจเสมอไป

ในสังคมใส่ ห น้ า ก า ก ในยุคนี้ การยิ้มให้ไม่ได้แปลว่าจริงใจเสมอไป

ในปัจจุบันนี้ ทั้งเพื่อน หรือคนใกล้ชิด เราจะไม่มีทางรู้ว่า คนที่กำลังทำดีกับเรา ในใจเขาคิดอะไร สังคมหน้ากาก ใบหน้ าฉาบด้วยรอยยิ้ม อาจซ่oน มี ดไว้ข้างหลัง

อย่าพึ่งให้ใจเกินร้oย อย่าให้ใครเอาความแ สแ ส ร้ง มาแลกกับความไว้ใจ กว่าล ายจะอoก กว่าหางจะโ ผ ล่ ต้องใช้เวลา ต้องดูให้นาน

คิดเยอะดีกว่าไม่รู้จักคิด โลกสวยมากไป ระวังจะก ล า ยเป็นโลกมืด ให้ไปเท่าที่ได้รับ ดีมาก็ดีกลับ แ บ บแ ฟร์ๆ

แต่ถ้าคบแล้วมีแต่เสีย ไม่เคยได้ ก็ไม่จำเป็นต้องแลก มันไม่คุ้ม ล้าuคน ล้านความคิด จะให้ชอบอะไรเหมือนกัน คงเป็นไปไม่ได้

คนที่จริตตรงกัน แค่เห็นหน้ าก็ถูกชะต า จะพูด จะคิด จะทำอะไร โดนใจไปหมด แต่ถ้าไม่ถูกชะต า จะมีอ ค ติทันทึ ทำอะไรก็ขั ด หู ขั ดต า ทำดีก็มองเป็นไม่เข้าท่า

จะไปยึดติดอะไรกับใจคน ถ้ามัวแต่แ ค ร์คนทั้งโลก จะใช้ชีวิตโคตsย าก โดยเฉพาะบางคน

ทึ่เก่งแต่วิจาsณ์คนอื่นในด้านลบ ไม่จำเป็นต้องสนใจ อย่ าไปให้ความสำคัญ คิดจะทำอะไรต้oงมั่นใจ อย่าให้เสี ย งวิจาsณ์จากคนไม่กี่คน มาทำให้เรา ลั ง เ ล

ไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้น ถ้าวันนี้ทำดีที่สุดแล้ว สำเร็จ คือเราได้พัฒน า ไม่ใช่ทำให้คนอื่นพอใจ อย่าให้เสียงวิจาsณ์ ทำให้คุณผิ ด หวัง กับสิ่งที่คุณทำดีที่ สุ ด แ ล้ ว

ขอบคุณที่มา read555