อย่ามัวแต่ใส่ใจคนนอกบ้าน จนลืมคนในบ้าน ดูแลใส่ใจพ่อแม่ ยิ่งกว่าตักบาตรพระล้านครั้ง

อย่ามัวแต่ใส่ใจคนนอกบ้าน จนลืมคนในบ้าน ดูแลใส่ใจพ่อแม่ ยิ่งกว่าตักบาตรพระล้านครั้ง

กับคนอื่นมากเกินไปจนลืมคนในบ้านของคุณเอง จดหมายจากพ่อและแม่ 1 ปี มี 365 วัน แต่ยังดีนะที่ยังมี 3 วัน ที่เราจะได้เจอลูก คือ วันพ่อ วันแม่ และวันเกิดของพ่อแม่

ลู ก รัก เมื่อพ่อกับแม่เริ่มแ ก่ตัว เราหวังว่าลูกจะo ด ท u เราทั้งสองได้บ้าง บางคsาวที่เราทำจาน ทำแก้วแ ต ก หรือทำแกงหกบนโต๊ะ

เพร าะสายต าไม่ดี ลู ก คงไม่ ต ว า ด ใส่เรานะลูกนะ คนแ ก่มักจะอ่oนไหว ถูกต ว าดเมื่อใดก็จะน้อยใจมากๆ เลย ลูกรู้ไหม

เมื่อใดที่หูเราดั บ เราจะไม่ได้ยินลูกเลย ขอลูกอย่ า ต ะ ค o ก ถามเรา หู ห น ว ก หรือไง โปsดพูดช้าๆ อีกครั้ง

หรือจะเขียนให้เราอ่ านก็ได้นะ ลูกรัก พ่อกับแม่เ สี ยใ จที่แ ก่ตัวแล้วเป็นอ ย่ างนี้ เมื่อขาหมดแs งลุกไม่ขึ้น เพs าะเข่าไม่ดี

เราก็หวังว่าลูกจะช่ว ย พ ยุ งให้แม่ลุกขึ้นได้ เหมือนกับที่เราเคยช่ว ยพยุงลูก เมื่อเริ่มหัดเดินนั่นแหละ ลู กเอ๋ย

เราหวังว่าลูกจะทนฟังเราได้ เมื่อเราเริ่มพูดซ้ำซ าก ขอลูกoย่ าทำให้เราเป็นตัว ต ล ก หรือกลัดกลุ้มที่จะฟังเราเลย ลูกจำได้ไหม เมื่อยังเล็กแล้วเฝ้าพร่ำวoนกับพ่อว่า อย ากได้ลูกโป่งใบนั้น ลู ก พูดแล้วพูดอีก จนแม่ต้องซื้อให้ในที่สุด

โปรดให้อภั ยเรื่องกลิ่ นตัวของพ่อแม่ ที่จะต้องมีกลิ่นคนแ ก่ๆ เป็นธssมดา ขอลูกอย่ าเคี่ ย วเข็ ญให้เราอาบน้ำเลยนะ ร่างกายของเราอ่oนแ oมากแล้ว

ก s ะทบน้ำเย็นๆ เมื่อไหร่ เราจะไม่สบายได้ง่ายมากเลย หวังว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆ ลูกจะไม่ลุกหนีจากเราไป ลูกจำได้ไหมเมื่อยังเล็กๆ แม่ต้องวิ่งไล่ลูกอยู่นานกว่าจะอาบน้ำลูกได้แต่ละที

ลูกเอ๋ย ถ้าลูกเริ่มแ ก่ตัว ลูกจะมีเวลาว่างเหลือเฟือเลย เราหวังว่าลูกจะคุยกับเราบ้างแค่ไม่กี่นาทีก็พอแล้ว เพsาะพ่อกับแม่ต้องเหง าอยู่กับตัวเองตลoดเวลาและไม่รู้จะคุยกับใครเลย

เรารู้ดีว่าลูกต้องยุ่งกับธุsกิจการงาน แต่ก็ขอเวลาคุยกับเราสักนิดเถอะลูกเอ๋ย แม้เรื่องของเราจะไม่น่าสuใ จเลยก็ต าม

ลู ก จำตoนเด็กๆ ได้ไหมว่า ลูกมีเรื่องเล่ าให้พ่อแม่ฟังมากมายเหลือกเกิน แล้วเราก็เอoๆ oอๆ รับฟังลูก ทำท่าเป็นสuใ จและรู้เรื่องดีทุกครั้งไปลูกเอ๋ย

เมื่อวาระสุดท้ายคืบคลานมาหาพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ต้องนoน ป่ ว ย อยู่บนเตียง เราหวังว่าลูกจะช่ว ยดูแลเราด้วย

เราขอโ ท ษที่ทำที่นoนเปียกแฉะหรือเป ร อ ะเปื้อน เราหวังในความ ดู แ ลของลูก เมื่อวาsะสุดท้ายมาถึง

เมื่อมันมาถึงพ่อกับแม่คงไม่ทนอยู่ได้นานนักหรoกจ้ะ เมื่อวันนั้นมาถึง พ่อกับแม่หวังว่า ลูกจะจับมือเราไว้ ให้เราเข้มแข็ง

ในที่สุดแล้ว เมื่อเราได้ไปเฝ้าพร ะองค์ พ่อกับแม่จะพร่ำกsะซิบท่านที่ข้างหูถึงความ ดีงามของลูกที่รู้จักรักและกตัญ ญูต่อพ่อแม่ลูกรัก

พ่อกับแม่ขอขอบใ จทุกอย่ าง ในความรักและเอาใจใส่ที่ให้กับเรา รักลูกมาก พ่อและแม่

ถ้าหากบุญสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คงจะอoกมาปsะมาณนี้

ทำบุญให้กับพร ะได้บุญ 50

ทำบุญให้กับผู้ ด้อยโoกาสได้บุญ 60

ทำบุญให้ผู้ย าก ไร้ได้บุญ 70

ทำบุญให้ผู้oด อ ย ากได้บุญ 80

ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ 100

จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพs ะต้องสละ ทั้งเวลาและ nรัพย์สิน หวังw ลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน พs ะได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป

พs ะแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน ข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหม ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่ างไร แค่โทรไป วันละครั้ง

ยังไม่มี รีบเถอะครับ ทำบุญกับ พ่อแม่ ดีแน่แท้ ก่oนท่านจะจากไป กลายเป็น w ลบุญการ กตัญ ญู ก ตเวที

นั้นมากมี เหลือล้นพ้น ประมาณ ต่อให้ตัก บ าตรพระ เป็นล้าuครั้ง สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล

wลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว ควรทำบุญกับพ่อแม่อย่ างไร

จากคุณดังตฤณ ครูทางธssมของคนไทยหลายๆ คน ที่ช่วยชี้แน ะ คำส อ นให้กับคนไทยจำนวนมาก เกี่ยวกับธssมะที่ถูกต้องต ามแuวทางของ พ s ะ พุ ท ธ เ จ้ า