ให้ยืมเงินเพราะเห็นใจ เขาไม่ได้รวยหรอกนะ คืนเราบ้างก็ได้

ให้ยืมเงินเพราะเห็นใจ เขาไม่ได้รวยหรอกนะ คืนเราบ้างก็ได้

หากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อ ย า กเ สี ย เพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก

เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าไปทวง แ ต่ ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเ สี ย เพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปก ร ร มทำหน้าที่ของมันเสมอ

วันนี้เราอ ย า กจะนำบทความ ที่ถูกถ่ายทอดลงในเพจ Dungtrin โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลก ร ร ม อย่างไร ไว้อย่างน่าสนใจ

โดยสรุปได้ว่า ผลก ร ร ม ของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืน

แต่มีเหตุให้ไม่สาม า ร ถ คืนได้ ผลก ร ร ม ย่อมแ ต ก ต่างจาก ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นก ร ร ม ทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเ ว รหรือหยุด เ ว ร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเ สี ย เงินให้เขาฟรีๆ

แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้ก ร ร ม ให้เขาไปแบกแทน ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า สมควรจะโกรธ แ ค้ นตัวตๅยตัวแทนนี้อยู่หรือไม่?

โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้ ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัวก ร ร ม ของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร ม เป็นอย่างไร ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลก ร ร ม น่าจะประมาณไหน

รูปแบบของก ร ร ม แปรไป%