เมื่อบุญส่งผล คนดีๆจะเข้ามาหาเราเอง

เมื่อบุญส่งผล คนดีๆจะเข้ามาหาเราเอง

เมื่อบุญให้ผล เราก็จะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

เมื่อก ร ร มให้ผล เราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะรักษาความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดี แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัยเสียๆ ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ายๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น แนวโน้มคือชีวิตเรา ก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิม ที่ห่วยๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี ความดีหรือก ร ร มดีของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้

แต่ความดีนั้น จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตนมากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคนร้ายๆ แต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ ตรงนี้คือการใช้ก ร ร มในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ ซํ้าซากต่อไป คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่าหมดก ร ร มเมื่อนั้น

ถ้าเราเป็นคนดี เวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจากชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

ที่มา lamunlamai